EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Aicinājums pieteikt dalību SIEF Rituāla gada darba grupas konferencē "Komercija un tradīcijas"

Latviešu folkloras krātuve šā gada 1.–4. jūnijā rīko Starptautiskās etnoloģijas un folkloristikas biedrības (International Society of Ethnology and Folklore) Rituāla gada pētnieku grupas (The Ritual Year working group) ikgadējo konferenci "Komercija un tradīcijas" (Commerce and Traditions).

Starptautiskās etnoloģijas un folkloristikas biedrība ir viena no nozīmīgākajām folkloras un etnoloģijas pētniecības organizācijām Eiropā, dibināta 1964. gadā. Šīs organizācijas paspārnē kopš 2004. gada darbojas "Rituālā gada" darba grupa, kas ik gadus aicina kopā folkloras, antropoloģijas, etnoloģijas un citu zinātņu pārstāvjus, organizējot starptautiskas zinātniskas konferences dažādās valstīs.

Šā gada konference notiks Rīgā un būs veltīta komercijas ietekmei uz tradicionālo kultūru, jo mūsdienās arvien uzskatāmāk dažādu svētku norisē un saturā ir vērojama komercializācijas klātbūtne. Domājams, ka katrs no mums ir pieredzējis dāvanu pirkšanas "trakumu" laikā pirms Ziemassvētkiem vai arī iegriezies suvenīru pārdošanas vietās pie nozīmīgiem kultūrvēsturiskiem objektiem vai tradicionālu pasākumu norises vietās. Taču arī pagātnē vietās, kur pulcējies daudz ļaužu, pastāvējušas iespējas pārdot un pirkt, piemēram, ikgadējās tirgus dienas pie baznīcām, svētceļojumu galapunktos iegādājamā reliģiskā simbolika un aizsardzības priekšmeti utt. Lai arī mūsdienās sabiedrībā raisās iebildes pret dažādu svētku, tostarp reliģisko, pārlieku lielo komercializāciju, tomēr tirgošanās iespējas dažādos pasākumos palīdzējušas saglabāt un popularizēt tradīcijas, kas citādi, iespējams, būtu zudušas, tādejādi sniedzot arī iespēju turpināt amatnieku tradicionālos arodus.

Konferences mērķis ir izvērtēt komercijas ietekmi uz tradīcijām un tās radītajām gan pozitīvajām, gan negatīvajām izmaiņām sabiedrības ieradumos un kultūras mantojumā kā pagātnē, tā arī mūsdienās.

Plašāk par konferences tematiku, norisi un pieteikumu iesniegšanu skatīt konferences "Komercija un tradīcijas" uzsaukumā SIEF mājas lapā.

Konferences mājaslapa: http://en.lfk.lv/RY2022-commerce-and-traditions

Norise: 2022. gada 1.–4. jūnijs, Latvijas Nacionālā bibliotēka

Darba valoda: angļu

Pieteikšanās: https://ej.uz/RYRIGA2022.

Konferenci atbalsta Starptautiskās etnoloģijas un folkloristikas biedrība (SIEF) un LR IZM budžeta apakšprogramma Nr. 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis".

Pēdējo reizi labots: 31.03.2022 21:21:18