EN in English

Vecam zirgam niķus neizdzīsi. (LFK 1600, 7868)

2021. gada K. Barona konferences priekšlasījumi pieejami tiešsaistē

Šā gada Krišjāņa Barona konference "Folklora un atmoda" bija veltīta folkloras un atmodas attieksmēm, kā arī personības, sabiedrības un politiskās varas rīcību analītiskam izvērtējumam Trešās atmodas kontekstā. Konference notika 2021. gada 28. un 29. oktobrī tiešsaistes platformā Zoom, tās norise tika raidīta arī LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Facebook lapā.

Konferences mērķis bija no jauna un jau ar laika distanci paraudzīties uz atmodas laika notikumiem un izvērtēt folkloras lomu vēsturisko notikumu kontekstā, aplūkojot arī personību devumu. Konferences tematika saskan ar pēdējos gados gan Latvijas, gan Baltijas kultūrpētnieku vidū aktualizētajiem jautājumiem, kas tiecas izvērtēt kultūrpolitiku padomju okupācijas periodā.

Konferencē "Folklora un atmoda" piedalījās 16 referenti no dažādām Latvijas augstskolām un zinātniskajiem institūtiem, kā arī plenārsēdēs priekšlasījumus sniedza Guntis Šmidchens (Vašingtonas Universitāte Sietlā, ASV) un Valdis Muktupāvels (LU Humanitāro zinātņu fakultāte).

Latviešu folkloras krātuves Youtube kanālā ir pieejami 17 referentu priekšlasījumu video ieraksti (Ieva Ančevska, Ingus Barovskis, Iveta Dukaļska, Angelika Juško-Štekele, Andris Kapusts, Anete Karlsone, Arnolds Klotiņš, Janīna Kursīte, Aigars Lielbārdis, Māra Mellēna, Valdis Muktupāvels, Igeta Ozoliņa, Guntis Pakalns, Aivita Putniņa, Inese Sirica, Guntis Šmidchens, Juris Urtāns), kā arī konferences atklāšanas uzrunas (Eva Eglāja-Kristsone, Rita Grīnvalde, Aigars Lielbārdis).

Konference tika rīkota ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.


Pēdējo reizi labots: 30.12.2021 19:32:08