BAAP konference Rīgā

Baltijas Audiovizuālo arhīvu padomes (BAAP) konference šogad notiek Rīgā, jaunajā LNB ēkā no 17. līdz 19. septembrim. Sk. konferences programmu.

Latviešu folkloras krātuvi konferencē pārstāvēs Aldis Pūtelis, kurš stāstīs par LFK krājumā esošajām fonogrāfa valcēm.

Konferences organizatori ir BAAP un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latviešu Folkloras krātuvi (LU LFMI), Latvijas Nacionālo arhīvu un Latvijas Okupācijas muzeju. Konferences prezentācijās tiks aplūkotas tēmas, kas saistītas ar audio, video, foto materiālu saglabāšanu, pieejamību, digitalizāciju, u.c., un kas ir aktuālas ikvienai organizācijai, kuras krājumā atrodas audiovizuālie materiāli. Plašāka informācija par konferenci pieejama tīmekļa vietnē www.baacouncil.org.

3. septembris

LFK

LFK darbinieces 1920. gados — Anna Bērzkalne, Alma Medne-Romane, Milda Rolmane, Marija Miezone, Velta Rezovska-Teikmane.

 

3. septembri varētu saukt par Latviešu folkloras krātuves praktisko dzimšanas dienu, jo, kaut arī oficiāli tā dibināta 1924. gada  2. decembrī, darbu LFK sāka 1925. gada 3. septembrī, kad tika uzsākta ienākošo materiālu reģistrācija.

Žurnālā “Folklore” LFK pētnieku raksti par Sibīriju

Timofejevka, Sibīrija. 2004. gads. Foto: Sandis Laime

Broņs Štaņins. Timofejevka, Sibīrija. 2004. gads. Foto: Sandis Laime

2014. gada augusta beigās klajā nāca jaunākais Igaunijas folkloristikas žurnāla “Folklore” numurs (58.), kas veltīts igauņu un latviešu emigrācijai uz Sibīriju  19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Līdztekus citiem autoriem tajā publicēti arī LFK pētnieku  — Sanda Laimes, Aigara Lielbārža un Sanitas Reinsones — raksti.  Numura redaktore ir Igaunijas folkloras pētniece Anu Korba.

Vairāk sk. Folklore (Electronic Journal of Folklore).

Dainu skapja pārvešana uz LNB jauno ēku Pārdaugavā


www.lnb.lv. Foto: I. Stūrmanis
Otrdien, 26. augustā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) – Gaismas pils – atklāšanas svētku nedēļas ietvaros norisinājās LNB 4., 5. un 6. stāva lasītavu svinīgā atvēršana un UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā iekļautā Dainu skapja pārvešanas un uzstādīšanas pasākums.
Dainu skapja atklāšana notika LNB Inaugurācijas dienā – piektdien, 29. augustā Gaismas pils 5. stāvā.

Sākusies reģistrēšanās BAAP konferencei


Sākusies reģistrēšanās Baltijas Audiovizuālo Arhīvu Padomes (BAAP) 2014.g. konferencei “Safe and reusable: ideals versus real life” tīmekļa vietnē:

http://baacouncil.org/registration-form.

BAAP gadskārtējā konference šogad notiks no 17.-19. septembrim Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā ēkā jeb “Gaismas pilī”, kas ir viena no lielākajām jaunajām kultūras celtnēm Ziemeļu puslodē 21. gadsimtā. Konferences organizatori ir BAAP un Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latviešu Folkloras krātuvi (Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts), Latvijas Nacionālo arhīvu un Latvijas Okupācijas muzeju.

Konferences prezentācijās tiks aplūkotas tēmas, kas saistītas ar audio, video, foto materiālu saglabāšanu, pieejamību, digitalizāciju, u.c., un kas ir aktuālas ikvienai organizācijai, kuras krājumā atrodas audiovizuālie materiāli. Plašāka informācija par konferenci, tai skaitā konferences programma, pieejama tīmekļa vietnē www.baacouncil.org.

Konferences ietvaros būs profesionālās ekskursijas uz Latvijas Radio Fonotēku un Latvijas Valsts Kinofonofotodokumentu arhīvu, kā arī tiks organizēta jaunās bibliotēkas ēkas apskate.

Konference notiks angļu valodā.

Konferences organizācijas komitejas vārdā,

Zane Grosa
BAAP prezidente
LNB Audiovizuālās lasītavas vadītāja

BAAC konference šogad notiks Rīgā


Baltijas Audiovizuālo arhīvu padomes (Baltic Audiovisual Archival Council — BAAC) ikgadējā konference šogad notiks Rīgā no 17. līdz 19. septembrim. LU LFMI Latviešu folkloras krātuve ir viens no oficiālajiem konferences rīkotāju sadarbības partneriem. Interesenti aicināti līdz 20.aprīlim pieteikt referātus septembrī gaidāmajai konferencei “Safe and reusable: ideals versus real life”. Sīkāku informāciju sk.: http://www.baacouncil.org/conference-2014

Atskats

  • Prof. Dr. Hanss Jorgs Uters (Hans-Jörg Uther). Foto: Aldis Pūtelis
  • Prof. Dr. H. J. Utera dāvinājums LFK bibliotēkai. Foto: Aldis Pūtelis
  • Iveta Tāle, Māra Mellēna, Inita Šalkovska, Rita Treija. Foto: Aldis Pūtelis

Šī gada 29. janvārī LU LFMI viesojās izcilais pasaku pētnieks Dr. Hanss Jorgs Uters (Hans-Jörg Uther). Seminārā profesors stāstīja par pasaku klasificēšanas vēsturi un problemātiku.

Pasaku pētnieka vieslekcija

LU LFMI seminārs
2014. gada 29. janvārī 15.00

Prof. Dr. Hanss Jorgs Uters (Hans-Jörg Uther)

Klasificējot pasakas. Piezīmes par katalogiem un kārtošanas sistēmām

Jau 19. gadsimtā pasaku vācēji un pētnieki ievēroja, ka dažādu tautu pasakas ir līdzīgas. 20. gadsimtā iznāca katalogi, kas pasaku un dažkārt arī citu folkloras un literāro tekstu sižetus un motīvus klasificēja nacionālā un internacionālā līmenī. Kopsavilkums par šajā nozarē paveikto ir Getingenes profesora un „Pasaku enciklopēdijas” (Enzyklopädie des Märchens) redakcijas vadītāja Hans Jorga Utera starptautiskais pasaku tipu katalogs The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography (2004, 20112, FFC 284/285/286) http://www.folklorefellows.fi/?page_id=103. Seminārā profesors pastāstīs par šādu katalogu veidošanas problemātiku, izaicinājumiem un mūsdienu risinājumiem šajā nozarē. Referāts angļu valodā, jautājumus var uzdot arī vācu valodā. Aicināti visi, kam tas interesē.

Prof. Dr. H. J. Uters ir arī žurnāla „Fabula”izdevējs, viens no zinošākajiem speciālistiem par brāļu Grimmu pasakām, sastādījis daudzas pasaku grāmatas un digitālus pasaku izdevumus, saņēmis nozīmīgas balvas par pasaku pētniecību, viņam ir liela senu pasaku ilustrāciju kolekcija. Viņa biogrāfiju un apjomīgo bibliogrāfiju skat. šeit: http://wwwuser.gwdg.de/~enzmaer/hansjoerguther.html.

Pasaku pētnieks Latvijā viesojas kā Baltijas-Vācijas augstskolu biroja viesis un 30. janvārī LU Vēstures un filozofijas fakultātes (Aspazijas bulv. 5) 513. auditorijā lasīs lekciju „Brāļu Grimmu „Bērnu un mājas pasakas”. Pasaku krājums kā eiropeiskās kultūras vērtība”, http://www.hochschulkontor.lv/images/Plakats_Prof._Uther_www.pdf

Laipni lūgti!

(Informāciju sagatavojis Guntis Pakalns.)
Prof. Dr. Hans-Jörg Uther, Göttingen

Classifying Tales. Remarks to Indexes and Systems of Ordering

Abstract: The paper deals with the historical and recent situation in classifying international folk tales and gives an overview of new developments, for example new catalogs for types and motifs. From the outset up to date, folk narrative researchers have been creating systems for ordering large masses of tale material according to genres, actors and incidents. The concentration on oral traditions, however, has largely neglected the important literary history of many tales.
It was necessary to include such information into the new international catalog ATU (Aarne/Thompson/Uther). The concept of tale type and here must be understood to be flexible. It is not a constant unit of measure or a way to refer to lifeless material from the past. Instead, as part of a greater dynamic, it is adaptable, and can be integrated into new thematic compositions and media. Some former catalog makers also had used the system of numbers for expansion beyond number 2400 in order to describe other genres such as legends, riddles, ballads, etiologies, etc.
Although a satisfying system for classification of folk narratives has not yet been found the present system has provided scholars with many valuable and practical research instruments, and numerous methodological and theoretical by-products.

LFK grāmatas 2013

2013. gadā tika publicētas trīs Latviešu folkloras krātuves darbinieku sagatavotās grāmatas:

      

Baibas Krogzemes-Mosgordas “Atmiņu albumu tradīcija latviešu skolēnu kultūrā” (LU LFMI),

Akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” X sējums “Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas. Precības” (Zinātne),

Sanda Laimes “Raganu priekšstati Latvijā: Nakts raganas” (LU LFMI).

Līdzās grāmatām 2013. gadā izdots folkloristikai veltīts humanitāro zinātņu žurnāla Letonica 26. numurs, kurā publicēti zinātniski raksti, kas tapuši uz Krišjāņa Barona konferencē 2012 “Folklora lietojumā” nolasīto referātu pamata. Žurnālu papildina jaunākās literatūras un zinātnes dzīves apskats. Satura rādītājs un žurnāla ievads lasāms šeit.

 

Atskats

  • LU LFMI darbinieki pilnsapulces laikā. Foto: Aldis Pūtelis.
  • LU LFMI direktore Dr. philol. Dace Bula. Foto: Aldis Pūtelis.
  • LU LFMI zinātniskā sekretāre Dr. philol. Baiba Krogzeme-Mosgorda. Foto: Aldis Pūtelis.
  • Guntis Eniņš, izsakoties par Sanda Laimes monogrāfiju "Raganu priekšstati Latvijā: Nakts raganas". Foto: Aldis Pūtelis.
  • Dr. philol. Lita Silova, runājot par Baibas Krogzemes-Mosgordas grāmatu "Atmiņu albumu tradīcija latviešu skolēnu kultūrā". Foto: Aldis Pūtelis.
  • Vidvuds Medenis, daloties iespaidos par akadēmiskā izdevuma "Latviešu tautasdziesmas" 10. sējumu. Foto: Aldis Pūtelis.

2013. gada 19. decembrī notika gan LU LFMI pilnsapulce, gan institūta jaunāko grāmatu atvēršanas pasākums “8 1/2 grāmatas”.

“8 1/2 grāmatās” publika tika iepazīstināta arī ar trim LFK pētnieku grāmatām: Baibas Krogzemes-Mosgordas “Atmiņu albumu tradīcija latviešu skolēnu kultūrā”, Sanda Laimes “Raganu priekšstati Latvijā: Nakts raganas” un akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” 10. sējumu.
Par šīm grāmatām izteikties bija aicināti Lita Silova, Guntis Eniņš un Vidvuds Medenis.