EN in English

Kad ūdens nāk mutē, tad jāmācās peldēt. (LFK 1379, 1974)

NOZĪMĪGĀKIE LFK PUBLICĒJUMI

Folkloras materiālu publicējumi 1929–1944

A sērija: folkloras materiāli

Tautas dziesmas: papildinājums Kr. Barona “Latvju Dainām”. Red. P. Šmits. Rīga, 1936–1939. 1.–4. sēj.
Straubergs K. Latviešu buramie vārdi. Rīga, 1939–1941. 1.–2. sēj.
Šmits P. Latviešu ticējumi. Rīga, 1940–1941. 1.–4. sēj.
Straubergs K. Latviešu tautas paražas. Rīga, 1944.

B sērija: folkloras materiāli ar apcerējumiem

Teikas par Dievu: izlase. Sast. A. Bērzkalne. Rīga, 1929.
Kuršu kāpu folklora. Red. P. Šmits. Rīga, 1933.
Šperliņš J. Senās suitu kāzas un ķekatas. Red. P. Šmits. Rīga, 1937.
Tihovskis H. Kāzu parašas Latgalē. Red. K. Straubergs. Rīga, 1939.
Senkeviča B. Godi Vidus-Kursā. Red. K. Straubergs. Rīga, 1939.
Aizsils A. Latviešu tautas sapņu iztulkošana. Red. K. Straubergs. Rīga, 1939.
Medne A. Latviešu dzīvnieku pasakas. Red. K. Straubergs. Rīga, 1940.
Līdeks O. Latviešu svētki. Red. K. Straubergs. Rīga, 1940.
Senkeviča B. Senie Jāņi Zemgalē. Red. K. Straubergs. Rīga, 1940.
Aizsils A. Senās kāzas Daugavpils apriņķī. Red. K. Straubergs. Rīga, 1940.
Zaube J. Latviešu mīklu forma. Red. K. Straubergs. Rīga, 1941.
Līdeks O. Latviešu svinamās dienas. Red. K. Straubergs. Rīga, 1942 (signāleksemplārs).

C sērija: mūzikas materiāli

Sproģis J.Jāņu dziesmu melodijas. Rīga, 1941.
Sproģis J. Senie mūzikas instrumenti un darba un godu dziesmu melodijas Latvijā. Rīga, 1943 (signāleksemplārs).

Citi Latviešu folkloras krātuves izdevumi

Latgaliešu pasakas P. Šmita izlasītas. Rīga, 1937.
Jāņu dziesmas. Sast. O. Līdeks. Rīga, 1937.
Siliņa E. Latviešu deja. Rīga, 1939.

Folkloras materiālu publicējumi 1949–2020

Akadēmiskais izdevums "Latviešu tautasdziesmas" (apgāds "Zinātne")

Latviešu tautasdziesmas. Sast. E. Kokare. Rīga, 1979. 1. sējums: Darba dziesmas: Dziesmas un dziedāšana. Druvā, pļavā, maltuvē.
Latviešu tautasdziesmas. Sast. E. Kokare. Rīga, 1980. 2. sējums: Darba dziesmas: Dziesmas par lopu kopēju darbu. Apģērba un pūra darināšana.
Latviešu tautasdziesmas. Sast. E. Kokare. Rīga, 1981. 3. sējums: Darba dziesmas: Daba un darbs.
Latviešu tautasdziesmas. Sast. E. Kokare. Rīga, 1982. 4. sējums: Darba dziesmas: gadskārtu ieražu dziesmas.
Latviešu tautasdziesmas. Sast. E. Kokare. Rīga, 1983. 5.1. sējums: Sabiedriskie pretmeti: Pretmeti latviešu tautā. Muižnieki un zemnieki.
Latviešu tautasdziesmas. Sast. E. Kokare. Rīga, 1984. 5.2. sējums: Sabiedriskie pretmeti: Kara dziesmas. Latviešu tautasdziesmu kolekciju rādītājs.
Latviešu tautasdziesmas. Sast. K. Arājs. Rīga, 1993. 6. sējums: Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas: Bērnu dziesmas. Kristības.
Latviešu tautasdziesmas. Sast. K. Arājs. Rīga, 2000. 7. sējums: Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas: Ģimenes un radu sadzīve. Bāreņi.
Latviešu tautasdziesmas. Sast. E. Melne. Rīga, 2004. 8. sējums: Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas: Jauniešu sadzīve.
Latviešu tautasdziesmas. Sast. B. Krogzeme-Mosgorda. Rīga, 2008. 9. sējums: Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas: Jauniešu sadzīve: Puišu un meitu attiecības.
Latviešu tautasdziesmas. Sast. B. Krogzeme-Mosgorda. Rīga, 2013. 10. sējums: Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas: Precības.

Latviešu tautasdziesmas. Sast. B. Krogzeme-Mosgorda. Rīga, 2018. 11. sējums: Sadzīves un ģimenes ieražu dziesmas: Kāzas. 1. daļa.

Dziesmu izlases

Darbam dzimu, darbam augu: latviešu tautasdziesmas. Sast. V. Greble. Rīga, 1949.
Latviešu tautasdziesmas: izlase. Sast. O. Ambainis, K. Arājs, M. Asare, V. Greble. Rīga, 1955–1957. 1.–3. sēj.
Cīņas dziesmas. Sast. un komentāru aut. V. Greble, E. Kokare, J. Vītoliņš. Rīga, 1957.
Darba vara lielu dara: tautas dziesmu izlase. Sast. J. A. Jansons. Rīga, 1960.
Dailes lokā: tautasdziesmas par daiļumu. Sast. J. A. Jansons. Rīga, 1970.
Dziedot mūžu nodzīvoju: ģimenes ieražu dziesmas. Sast. R. Drīzule. Rīga, 1970.
Saule sēja sudrabiņu: latviešu tautasdziesmas par dabu. Sast. K. Arājs. Rīga, 1972.
Kas var dziesmas izdziedāt?: latviešu tautasdziesmas par dziesmām un dziedāšanu. Sast. K. Arājs. Rīga, 1974.
Kad saulīte rotājas: gadskārtu ieražu dziesmas. Izlase. Sast. R. Drīzule. Rīga, 1982.
Dainas: Krišjāņa Barona “Latvju dainu” izlase. Sast. K. Arājs. Rīga, 1983.
Visu gadu dziesmas krāju. Sast. E. Melne, M. Vīksna, V. Bendorfs. Rīga, 1989.
Liepu laipa: tautasdziesmu izlase. Sast. R. Drīzule. Rīga, 1989.
Cīrulītis malku cirta: latviešu tautasdziesmas, ticējumi, teikas. Sast. I. Politere. Rīga, 1992.
Apdzīduošona kuozuos vai patīsa grāku atlaišana. Sast. B. Mežale. Rīga, 1993.
Balta gāja sērdienīte: latviešu tautasdziesmas par sērdieņiem. Sast. R. Drīzule. Rīga, 1994.
Nāc, Dieviņi, līdz ar mani: tautasdziesmas par Dievu. Sast. E. Kokare. Rīga, 1995.


Vēstītājfolklora

Pasakas

Kungs dabūn pērienu: latviešu tautas pasaku izlase. Sast. A. Medne-Romane. Rīga, 1950.
Zelta tīnīte: latviešu tautas pasakas. Sast. V. Greble. Rīga, 1955.
Latviešu tautas pasakas. Sast. A. Alksnīte, O. Ambainis, A. Ancelāne, K. Arājs, M. Asare. Rīga, 1956.
Латышские народные сказки. Сост. А. Алксните, О. Амбайнис и др. Рига, 1957.
Ar gudru prātu var visu: latviešu tautas pasakas. Sast. O. Ambainis. Rīga, 1959.
Latviešu tautas pasakas par dzīvniekiem. Sast. K. Arājs, ievada aut. O. Ambainis. Rīga, 1964.
Vilks jēra ādā: pasakas. Sast. O. Ambainis. Rīga, 1965.
Латышские народные сказки: сказки о животных. Сост. К. Арайс. Рига, 1965.
Latviešu tautas pasakas: brīnumu pasakas. Sast. K. Arājs, ievada aut. O. Ambainis.Rīga, 1966.
Latviešu tautas pasakas: sadzīves pasakas. Sast. K. Arājs, ievada aut. O. Ambainis. Rīga, 1967.
Латышские народные сказки: волшебние сказки. Сост. К. Арайс. Рига, 1967.
Латышские народные сказки: бытовые сказки. Сост. К. Арайс. Рига, 1968.
Lettische Volksmärchen. Hrsg. von O. Ambainis. Berlin, 1977.
Džūkstes pasakas. Pierakstījis A. Lerhis-Puškaitis. Sast. un ievada autors K. Arājs.Rīga, 1980.
Lettische Volksmärchen. Hrsg. von O. Ambainis. Berlin, 1982.
Ganuzēns un velns: latviešu tautas pasaku izlase. Sast. O. Ambainis. Rīga, 1987.
Trīs vēja mezgli: latviešu tautas pasakas. Sast. K. Arājs. Rīga, 1988.
Подарок ветра: латышские народные сказки. Сост. К. Арайс. Рига, 1989.
Pasaku mežs: latviešu tautas pasakas. Sast. K. Arājs. Rīga, 2000.
Latviešu tautas teikas un pasakas. Sast. A. Lerhis-Puškaitis. Rokrakstu atšifrējuši, pārrakstījuši un leksikas skaidrojošo vārdnīcu sastādījuši M. Vīksna, E. Melne, V. Bendorfs; ceļavārdu, skaidrojumu un komentāru aut. M. Vīksna; pēcvārda aut. G. Pakalns. Rīga, 2001. VII daļa, 2. sēj.
Latviešu brīnumu pasakas. (G. pakalns. Priekšvārds un komentāri). Red. I. Karlsberga. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017.

Teikas

Latviešu tautas teikas. Sast. A. Ancelāne. Rīga, 1961.
Латышские народные сказания. Сост. А. Анцелане. Рига, 1962.
Latviešu tautas teikas. Vēsturiskās teikas: izlase. Sast. un ievada aut. A. Ancelāne.Rīga, 1988.
Latviešu tautas teikas. Izcelšanās teikas: izlase. Sast. un ievada aut. A. Ancelāne.Rīga, 1991.
Katram sava laime: latviešu tautas teikas. Sast. K. Arājs. Rīga, 1999.
Stāsti un teikas par spokiem. Sast. G. Pakalns. Rīga, 1999.

Anekdotes

Latviešu tautas anekdotes: izlase. Sast. K. Arājs. Rīga, 1960.
Kas gudrs, tam padoms : latviešu tautas anekdotes. Sast. K. Arājs. Rīga, 1971.
Latviešu tautas anekdotes. Sast. K. Arājs. Rīga, 1992.
Ar smaidu cauri gadsimtiem : anekdotes. Sast. un pēcvārda aut. E. Kokare. Rīga, 2001.

Brahioloģismi

Latviešu tautas mīklas: izlase. Sast. un ievada aut. A. Ancelāne. Rīga, 1954.
Latviešu sakāmvārdi un parunas: izlase. Sast. un ievada aut. E. Kokare. Rīga, 1957.
Divu tautu dzīves gudrība. Sast. un ievada aut. E. Kokare. Rīga, 1967.
Mīklas: izlase. Sast. un ievada aut. A. Ancelāne. Rīga, 1969.
Kokare E. Latviešu un lietuviešu sakāmvārdu paralēles. Rīga, 1980.
Kokare E. Latviešu un vācu sakāmvārdu paralēles. Rīga, 1988.
Pilna nora baltu avju: latviešu tautas mīklu izlase. Sast. K. Arājs. Rīga, 1994.

Mūzika un deja

Latviešu tautas mūzika: darba dziesmas. Sast. J. Vītoliņš. Rīga, 1958; Rīga, 1966.
Latviešu tautas mūzika: kāzu dziesmas. Sast. J. Vītoliņš. Rīga, 1968.
Latviešu tautas mūzika. Bērnu dziesmu cikls. Bēru dziesmas. Sast. J. Vītoliņš. Rīga, 1971.
Latviešu tautas mūzika. Gadskārtu ieražu dziesmas. Sast. J. Vītoliņš Rīga, 1973.
Latviešu tautas mūzika. Precību dziesmas. Sast. J. Vītoliņš. Rīga, 1986.
Latviešu tautas mūzika. Kara dziesmas. Sast. A. Beitāne. Rīga, 2008.

Dažādi

Latviešu padomju folklora. Sast., ievada un komentāru aut. V. Greble, A. Ancelāne. Rīga, 1953.
Tauta par baznīcu un mācītājiem: folkloras materiālu izlase. Sast. O. Ambainis. Rīga, 1963.
Nāc nākdama, vasariņa!: vasara, darbs un daba latviešu tautas daiļradē. Sast. A. Ancelāne, E. Kokare, H. Sūna, J. Vītoliņš. Rīga, 1967.
Latviešu bērnu folklora. Sast. V. Greble. Rīga, 1973.
Sen to Rīgu daudzināja: Rīga latviešu tautas daiļradē. Sast. A. Ancelāne. Rīga, 1973.
Ai, bagāti Ziemassvētki. Sast. K. Arājs. Rīga, 1989.
Alutiņi, vecais brāli: alus latviešu tautas tradīcijās. Sast. B. Putniņa. Rīga, 1990.
Saule kāpa augstu kalnu: latviešu gadskārtu ticējumi. Sast. K. Arājs. Rīga, 1991.
Nu dziesmiņas jāizdzied: ieražas, ticējumi un tautasdziesmas. Sast. E. Melne, M. Vīksna, V. Bendorfs. Rīga, 1998.
Gudram pieder pasaule: tautas atziņas par gudrību latviešu folklorā. Sast. E. Kokare. Rīga, 1998.

Rakstu krājumi

Folkloras institūta raksti. Rīga, 1950. 1. sēj.
Valodas un literatūras institūta raksti. Rīga, 1959. 11. sēj.
Valodas un literatūras institūta raksti. Rīga, 1962. 15. sēj.
Взаимосвязь балтов и прибалтийских финнов. Рига, 1970.
Latviešu folklora. Žanri, stils. Rīga, 1977.
Tautasdziesma un mūsdienu kultūra. Народное песенное наследие и современность. Rīga, 1984. 1.–2. sēj.
Pasaules skatījuma poētiskā atveide folklorā. Rīga, 1988.
Latviešu folklora. Tradicionālais un mainīgais. Rīga, 1992.
Cilvēks. Dzīve. Stāstījums: rakstu krājums. Rīga, 2002.
Singing the Nations: Herder’s Legacy. Eds. D. Bula, S. Rieuwerts. Trier, 2008.
Latvieši latviešu acīm: Sibīrija. Timofejevka. Sast. A. Lielbārdis. Rīga, 2011.
Latvieši un Latvija 1. sējums. (B. Reidzāne, M. Vīksna. Latviešu folklora ideju un laikmetu griežos; S. Laime, A. Pūtelis. Latviešu mitoloģija: avotu un mitoloģisko būtņu raksturojums). Red. J. Stradiņš. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013.
Mapping the History of Folklore Studies: Centers, Borderlands and Shared Spaces. Eds. D. Bula, S. Laime. Newcastle upon Thyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017.
Latvian folkloristics in the interwar period. Ed. D. Bula. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 2017.
Latvija un latvieši 2. sējums. (S. Laime, B. Reidzāne. Latviešu folkloristika un mitoloģija). Red. J. Stradiņš. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2018.
Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija: kolektīvā monogrāfija. (J. Daugavietis. Līdzšinējie pētījumi par Dziesmu un deju svētkiem). Red. R. Muktupāvela, A. Laķe. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2018.
Varas Latvijā: no Kurzemes hercogistes līdz neatkarīgajai valstij (esejas). (T. Ķencis. Latvija Krievijas impērijas sastāvā: tradīcijas pārvērtības 18.-19. gadsimtā). Red. J. Goldmanis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.

Dažādi pētījumi

Latviešu folklora. (Ambainis O. Vēstītāja folklora. Ancelāne A. Mīklas. Greble V. Tautasdziesmas. Kokare E. Ievads. Sakāmvārdi un parunas. Vītoliņš J. Latviešu tautasdziesmu melodika.) // Latviešu literatūras vēsture. Rīga, 1959. 1. sēj. 5.–310. lpp.
Arājs K. Krišjānis Barons. Dzīves un darba ceļš. Rīga, 1960.
Ozols A. Latviešu tautasdziesmu valoda. Rīga, 1961.
Sūna H. Latviešu rotaļas un rotaļdejas. Rīga, 1966.
Vītoliņš J. Tautas dziesma latviešu mūzikā. Rīga, 1970.
Greble V. Latviešu vēstītājas folkloras un folkloristikas bibliogrāfija. Rīga, 1971–1975. 1.–2. sēj.
Arājs K., Medne A. Latviešu pasaku tipu rādītājs. Rīga, 1977.
Кокаре Э. Я. Интернациональное и национальное в латышских пословицах и поговорках. Рига, 1978.
Sūna H. Dejas notācija. Rīga, 1979.
Arājs K. Krišjānis Barons. Rīga, 1984.
Arājs K. Krišjānis Barons un “Latvju dainas”. Rīga, 1985.
Sūna H. Latviešu ieražu horeogrāfiskā folklora. Rīga, 1989.
Ambainis O. Latviešu folkloristikas vēsture. Rīga, 1989.
Sūna H. Latviešu sadzīves horeogrāfija. Rīga, 1991.
Olupe E. Latviešu gadskārtu ieražas. Rīga, 1992.
Straubergs K. Pār deviņi novadiņi. Sast. un J. Rozenbergs. Rīga, 1995.
Kokare E. Latviešu galvenie mitoloģiskie tēli folkloras atveidē. Rīga, 1999.
Anss Lerhis-Puškaitis atmiņās un stāstos. Sast. un komentāru autors G. Pakalns.Rīga, 2000.
Vīksna M., Bendorfs V. Tautas mūzikas folkloras teicēji, vācēji, pētnieki. Rīga, 2000.
Bula D. Dziedātājtauta. Folklora un nacionālā ideoloģija. Rīga, 2000.
Boiko M. Latviešu teikto dziesmu melodiskā veidojuma tehnikas. Rīga, 2003.
Urtāns J. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora. Rīga, 2008.
Ķencis T. A Disciplinary History of Latvian Mythology. Tartu, 2012.
Laime S. Raganu priekšstati Latvijā: Nakts raganas. Rīga, 2013.
Reidzāne B. Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās. Rīga, 2015.
Reinsone S. Meža meitas. 12 sieviešu stāsti par dzīvi mājā, mežā, cietumā. Rīga, 2015.
Laime S., Urtāns J. Svētupes Lībiešu Upurala. Rīga: Nordik, 2016.
Reidzāne B. Latviešu tautasdziesmu semantika: vilka tēls "Latvju dainās". Rīga: Zinātne, 2019.

Konferenču tēžu krājumi

Tautasdziesma un mūsdienu kultūra: Krišjāņa Barona 150 gadu atcerei veltīta zinātniskā konference 1984.g. 30.-31. oktobrī (tēžu krājums). Red. A. Blinkena. Rīga: Zinātne, 1984.
Galda dziesmu dziedāšanas tradīcija Latvijā un Zviedrijā: starptautiska zinātniska konference Krišjāņa Barona dienas ietvaros, Rīgā, Zinātņu akadēmijas augstceltnē, 1999. gada 30. oktobrī (tēžu krājums). Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1999.
Krišjāņa Barona konference "Tradīcijas un valsts": Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrs, Rīga, 2018. gada 30.-31. oktobris (tēžu krājums). Sast. T. Ķencis. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2018.

Grāmatas sērijās

“Novadu folklora” (apgāds “Zinātne”)

Latviešu tautasdziesmas: salasītas un sakrātas iz Bērzaunes apgabala no Āronu Matīsa. Rokrakstu atšifrējusi, pārrakstījusi, priekšvārdu uzrakstījusi un leksikas skaidrojošo vārdnīcu uzrakstījusi M. Vīksna. Rīga: Zinātne, 2002.
Vītola I. Simt gadu gulēju, vēl simt gulēšu: teikas par mantas vietām Latvijas novados.Rīga, 2005.
Melne E. Senos laikos Umurgā. Rīga, 2006.
Reinsone S. Ādama stāsts. Mazsalaciešu dzīve, ieradumi un tikumi Ā. Purmaļa autobiogrāfijā 19. un 20. gs. mijā. Rīga, 2008; 2011.
Vīksna M. Sveicināti Saldū! Saldus novada folklora. Rīga, 2010.
Laime S. Svētā pazeme: Latvijas alu folklora. Rīga: Zinātne, 2009.
Pakalns G. Džūkstes teikas un nostāsti. Rīga, 2010.
Ozoliņš G. Ērgļu vērtums. Rīga: Zinātne, 2017.
Vīksna M. Rucavas garamantas 1. Rīga: Zinātne, 2019.

“Folkloristikas bibliotēka” (apgāds “Zinātne”)

Bērziņš L. Greznas dziesmas. Red. R. Treija. Rīga: Zinātne, 2007 [1942].
Jansons J. A. Latviešu masku gājieni. Red. G. Ozoliņš. Rīga: Zinātne, 2010.
Bula D. Mūsdienu folkloristika: paradigmas maiņa. Rīga, 2011.
Latviešu folkloristika starpkaru periodā. Sast. un red. D. Bula. Rīga, 2014.
Treija, R. Anna Bērzkalne. Rīga, 2018

“Studia humanitarica” (LU LFMI apgāds)

Beitāne A.Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā. Rīga, 2009.
Krogzeme-Mosgorda B. Atmiņu albumu tradīcija latviešu skolēnu kultūrā. Rīga, 2013.
Vaivade A. Nemateriālais kultūras mantojums starptautiskajās un Latvijas tiesībās. Rīga, 2016.
Tihovska I. Īsta čigānu mūzika. Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā. Rīga, 2017.
Reinsone S. Apmaldīšanās poētika teikās, stāstos un sarunās. Rīga, 2017.

“Tradicionālā mūzika Latvijā” (LU LFMI apgāds)

Beitāne A. Medņevas dziedātājas. Rīga, 2008.
Latviešu tradicionālās mūzikas antoloģija. Sast. M. Boiko, G. Lancere, A. Beitāne. Rīga, 2008.
Boiko M., Lielbārdis A. Psalmu dziedāšana Latgalē. Rīga, 2012.

“LFK krājums” (LU LFMI apgāds)

Vīksna M., Melne E., Reidzāne B. No Dainu skapja līdz “Latvju dainām”. Sast. R. Treija. Rīga, 2015. I.
Ķencis, T. Vācot padomju folkloru. Rīga, 2019.

Albumi

Folkloras vākšanas vēsture fotogrāfijās. Sast. A. Lielbārdis. Rīga, 2014.
Baltijas bēgļi Gotlandē Dāvida Holmerta fotogrāfijās: 1944–1945 / Baltic Refugees in Gotland in Photographs by David Holmert. Sast. A. Lielbārdis, M. Zirnīte. Rīga, 2015.

Humanitāro zinātņu žurnāls “Letonica (LU LFMI apgāds)


Pēdējo reizi labots: 26.03.2021 12:16:33