EN in English

Kur nava gruomotu, tur nava nikaidys gudreibys. (LFK 1263, 1051)

Aktuālie projekti

Folkloras kustība Latvijā: resursi, ideoloģijas un prakses (2022-2024)

Projekts "Folkloras kustība Latvijā: resursi, ideoloģijas un prakses".

Projekta Nr.: lzp-2021/1-0243

Projekta īstenošanas laiks: 2022–2024

Lasīt vairāk...

Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums (2021-2023)

Projekts "Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums".

Projekta Nr.: lzp-2020/1-0096.

Projekta īstenošanas laiks: 2021–2023.

Lasīt vairāk...

Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide (2021-2024)

Projekts "Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" ietvaros.

Projekta Nr.: VPP-LETONIKA-2021/1-0008

Projekta īstenošana: 20.12.2021.–19.12.2024.

Lasīt vairāk...

Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība (2020-2022)

Projekts "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" ietvaros.

Projekta Nr.: VPP-IZM-DH-2020/1-0001

Projekta īstenošana: 05.10.2020.–04.10.2022.

Lasīt vairāk...

Kultūras mantojuma nākotne mūsdienu Eiropā (2019-2022)

"Erasmus+" stratēģiskās partnerības projekts "The Future of Cultural Heritage in Modern Europe – Die Zukunft des kulturellen Erbes im modernen Europa": https://www.uni-potsdam.de/de/fucuhe/.

Lasīt vairāk...

Pabeigtie projekti

Digitālie resursi, politika un Latvijas mazākumtautību kultūras "redzamība" (ERAF, 2017-2020)

Digitālie resursi, politika un Latvijas mazākumtautību kultūras "redzamība" (ERAF, 2017-2020)

Pētniecības pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/220

Projekta vienošanās numurs: 1.1.1.2/16/I/001

Projekta īstenotāja: Ieva Tihovska

Lasīt vairāk...

Stiprinot zināšanu sabiedrību: starpdisciplināras pieejas sabiedrības iesaistei digitālā kultūras mantojuma radīšanā (ERAF, 2017-2019)

Stiprinot zināšanu sabiedrību: starpdisciplināras pieejas sabiedrības iesaistei digitālā kultūras mantojuma radīšanā (ERAF, 2017-2019)

Projekta Nr.: 1.1.1.1/16/A/040

Projekta vadītāja: Sanita Bērziņa-Reinsone

Projekta īstenošanas vieta: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048

Lasīt vairāk...

Kultūras kultūrā: robežvēstījumu politika un poētika (ESF)

Eiropas Sociālā fonda aktivitātes 1.1.1.2. "Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" (otrā kārta) projekts Nr. 1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/042 "Kultūras kultūrā: robežvēstījumu politika un poētika

Kopsavilkums:

Lasīt vairāk...

Folkloristikas institucionalizācija Latvijā: Nozares intelektuālā vēsture Eiropas kontekstā

Folkloristikas institucionalizācija Latvijā: Nozares intelektuālā vēsture Eiropas kontekstā

Latvijas Zinātnes padomes projekts (Nr. 332/2012).

Projekta vadītāja: Dace Bula

Pētnieki: Rita Treija, Sanita Bērziņa-Reinsone, Toms Ķencis, Sandis Laime, Aigars Lielbārdis

Lasīt vairāk...

Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla – nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli (2010-2013)

Identitātes estētika: literatūra, folklora un māksla – nacionālās identitātes vēsturiskās zīmes un mūsdienu simboli (2010-2013)

Informācija no Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" mājas lapas.

Projekta vadītāji:

Benedikts Kalnačs, Dr. habil. philol., Ausma Cimdiņa, Dr. philol.

Lasīt vairāk...