EN in English

Pluotuos ka gaiļs pa vystom. (LFK 509, 1630)

Aktuālie projekti

Folkloras kustība Latvijā: resursi, ideoloģijas un prakses (2022-2024)

Projekts "Folkloras kustība Latvijā: resursi, ideoloģijas un prakses".

Projekta Nr.: lzp-2021/1-0243

Projekta īstenošanas laiks: 2022–2024

Lasīt vairāk...

Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums (2021-2023)

Projekts "Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums".

Projekta Nr.: lzp-2020/1-0096.

Projekta īstenošanas laiks: 2021–2023.

Lasīt vairāk...

Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide (2021-2024)

Projekts "Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide" (Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai" ietvaros.

Projekta Nr.: VPP-LETONIKA-2021/1-0008

Projekta īstenošana: 20.12.2021.–19.12.2024.

Lasīt vairāk...

Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība (2020-2022)

Projekts "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001) tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" ietvaros.

Projekta Nr.: VPP-IZM-DH-2020/1-0001

Projekta īstenošana: 05.10.2020.–04.10.2022.

Lasīt vairāk...

Kultūras mantojuma nākotne mūsdienu Eiropā (2019-2022)

"Erasmus+" stratēģiskās partnerības projekts "The Future of Cultural Heritage in Modern Europe – Die Zukunft des kulturellen Erbes im modernen Europa": https://www.uni-potsdam.de/de/fucuhe/.

Lasīt vairāk...

Pabeigtie projekti

Jaunas pieejas latviešu folkloristikas vēsturei (2020-2021)

Jaunas pieejas latviešu folkloristikas vēsturei

Projekta Nr.: lzp-2020/2-0315

Projekta vadītāji: Dr. phil. Toms Ķencis un Dr. philol. Rita Grīnvalde

Lasīt vairāk...

Latviešu folkloristika (1945–1985) (LZP)

Latviešu folkloristika (1945–1985) (LZP)

Projekta Nr.: lzp-2018/2-0268

Projekta vadītājs: Toms Ķencis

Lasīt vairāk...

Sevis dokumentēšana: inovatīvi modeļi autobiogrāfiskā naratīva interpretācijā un izpratnē (LZP)

Sevis dokumentēšana: inovatīvi modeļi autobiogrāfiskā naratīva interpretācijā un izpratnē (LZP)

Projekta vadītāja: Sanita Bērziņa-Reinsone

Projekta Nr.: lzp-2018/1-0073

Lasīt vairāk...

Latviešu buramvārdu digitālais katalogs (ERAF, 2017-2020)

Latviešu buramvārdu digitālais katalogs (ERAF, 2017-2020)

Pētniecības pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/217

Projekta vienošanās numurs: 1.1.1.2/16/I/001

Projekta īstenotājs: Aigars Lielbārdis

Lasīt vairāk...

Latviešu tautas naratīvu izpēte: ģeotelpiskās informācijas analīzes rīka un tiešsaistes teiku motīvu un tipu rādītāja izstrāde (ERAF, 2017-2020)

Latviešu tautas naratīvu izpēte: ģeotelpiskās informācijas analīzes rīka un tiešsaistes teiku motīvu un tipu rādītāja izstrāde (ERAF, 2017-2020)

Pētniecības pieteikuma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/193

Projekta vienošanās numurs: 1.1.1.2/16/I/001

Projekta īstenotājs: Sandis Laime

Lasīt vairāk...