EN in English

Diveju myužu nivīns nadzeivuos. (LFK 1209, 444)

LFK darbinieki

Rita Treija

LFK vadītāja, vadošā pētniece
Dr. philol.
rita.treija@lulfmi.lv

Dace Bula

Dace Bula

vadošā pētniece, LU LFMI direktore
Dr. philol.
dace.bula@lulfmi.lv

Elīna Gailīte

Elīna Gailīte

zinātniskā asistente,
Mg. hist.
elina.gailite@lulfmi.lv

Ieva Garda-Rozenberga

Ieva Garda-Rozenberga

pētniece, LU LFMI zinātniskā sekretāre,
Dr. philol.
ieva.garda@lulfmi.lv

Nils Graustiņš

Nils Graustiņš

IT speciālists,

nilsgraustins@gmail.com

Baiba Krogzeme-Mosgorda

Baiba Krogzeme-Mosgorda

vadošā pētniece,
Dr. philol.
baiba.krogzeme@lulfmi.lv

Justīne Jaudzema

Justīne Jaudzema

zinātniskā asistente,
Mg. art.
justine.jaudzema@lulfmi.lv

Toms Ķencis

pētnieks,
Dr. philos.
toms.kencis@lulfmi.lv

Sandis Laime

Sandis Laime

pētnieks,
Dr. philol.
sandis.laime@lulfmi.lv

Aigars Lielbārdis

Aigars Lielbārdis

pētnieks, audiovizuālā arhīva pārzinis,
Dr. philol.
aigars.lielbardis@lulfmi.lv

Elga Melne

Elga Melne

pētniece,
Mg. philol.
elga.melne@lulfmi.lv

Gatis Ozoliņš

Gatis Ozoliņš

pētnieks,
Dr. philol.
gatis.ozolins@lulfmi.lv

Guntis Pakalns

Guntis Pakalns

pētnieks,
Dr. philol.
guntis.pakalns@lulfmi.lv

Ginta Pērle-Sīle

Ginta Pērle-Sīle

pētniece,
Mg. philol.
ginta.perle@lulfmi.lv

Ilze Ļaksa-Timinska

Ilze Ļaksa-Timinska

zinātniskā asistente,
Mg. philol.
ilze.laksa-timinska@lulfmi.lv

Vivita Mackus

Vivita Mackus

asistente

Beatrise Reidzāne

Beatrise Reidzāne

pētniece,
Dr. hab. philol.
beatrise.reidzane@lulfmi.lv

Sanita Reinsone

Sanita Reinsone

vadošā pētniece,
Dr. philol.
sanita.reinsone@lulfmi.lv

Una Smilgaine

Una Smilgaine

pētniece,
Dr. philol.
una.smilgaine@lulfmi.lv

Ieva Tihovska

Ieva Tihovska

pētniece,
Dr. art.
ieva.tihovska@lulfmi.lv

Antra Upeniece

asistente, bibliotekāre,
B. philol., B. sc.
antra.upeniece@lulfmi.lv

Digne Ūdre

Digne Ūdre

pētniece,
Mg. art.
digne.udre@lulfmi.lv

Māra Vīksna

Māra Vīksna

pētniece, fondu glabātāja,
Dr. philol. h. c.
mara.viksna@lulfmi.lv

Elvīra Žvarte

Elvīra Žvarte

zinātniskā asistente,
Mg. sc. soc.
elvira.zvarte@lulfmi.lv


Paula Ozoliņa

asistente


Arta Krūze

asistente,

B. philol.Pēdējo reizi labots: 17.01.2020 10:22:38