EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

LFK darbinieki


Rita Grīnvalde


LFK vadītāja, vadošā pētniece
Dr. philol.
rita.grinvalde@lulfmi.lv


Zaiga Birste

asistente


Ilze Cepurniece


asistente,
B. art.


Elīna Gailīte


zinātniskā asistente,
Mg. hist.
elina.gailite@lulfmi.lv


Elīza Paula Graudiņa

asistente


Nils Graustiņš

IT speciālists,

nilsgraustins@gmail.com


Justīne Jaudzema

zinātniskā asistente,
Mg. art.
justine.jaudzema@lulfmi.lv


Arta Krūze

asistente,
B. philol.

Toms Ķencis

pētnieks,
Dr. philos.
toms.kencis@lulfmi.lv


Sandis Laime

pētnieks,
Dr. philol.
sandis.laime@lulfmi.lv


Aigars Lielbārdis

pētnieks, audiovizuālā arhīva pārzinis,
Dr. philol.
aigars.lielbardis@lulfmi.lv


Ilze Ļaksa-Timinska

zinātniskā asistente,
Mg. philol.
ilze.laksa-timinska@lulfmi.lv


Vivita Mackus

asistente


Elga Melne

pētniece,
Mg. philol.
elga.melne@lulfmi.lv


Paula Ozoliņa

asistente


Gatis Ozoliņš

pētnieks,
Dr. philol.
gatis.ozolins@lulfmi.lv


Solveiga Ozolniece

asistente,
Bc. philol.


Guntis Pakalns

pētnieks,
Dr. philol.
guntis.pakalns@lulfmi.lv


Ginta Pērle-Sīle

pētniece,
Mg. philol.
ginta.perle@lulfmi.lv


Beatrise Reidzāne

Beatrise Reidzāne

pētniece,
Dr. hab. philol.
beatrise.reidzane@lulfmi.lv


Sanita Reinsone

Sanita Reinsone

vadošā pētniece,
Dr. philol.
sanita.reinsone@lulfmi.lv


Una Smilgaine

Una Smilgaine

pētniece,
Dr. philol.
una.smilgaine@lulfmi.lv


Ieva Tihovska

pētniece,
Dr. art.
ieva.tihovska@lulfmi.lv


Antra Upeniece

asistente, bibliotekāre,
Mg. sc.
antra.upeniece@lulfmi.lv


Digne Ūdre

pētniece,
Mg. art.
digne.udre@lulfmi.lv


Māra Vīksna

Māra Vīksna

pētniece, fondu glabātāja,
Dr. philol. h. c.
mara.viksna@lulfmi.lv


Elvīra Žvarte

Elvīra Žvarte

zinātniskā asistente,
Mg. sc. soc.
elvira.zvarte@lulfmi.lv


In memoriam

Baiba Krogzeme-Mosgorda

vadošā pētniece,
Dr. philol.
baiba.krogzeme@lulfmi.lv

Pēdējo reizi labots: 06.07.2021 09:12:42