EN in English

Lobuok struodoj, bet narunoj. (LFK 508, 1395)

LFK darbinieki

Rita Treija

Rita Treija

LFK vadītāja, vadošā pētniece
Dr. philol.
rita.treija@lulfmi.lv

Dace Bula

Nav bildes

vadošā pētniece, LU LFMI direktore
Dr. philol.
dace.bula@lulfmi.lv

Elīna Gailīte

Elīna Gailīte

zinātniskā asistente,
Mag. hist.
elina.gailite@lulfmi.lv

Ieva Garda-Rozenberga

Ieva Garda-Rozenberga

pētniece, LU LFMI zinātniskā sekretāre,
Dr. philol.
ieva.garda@lulfmi.lv

Baiba Krogzeme-Mosgorda

Baiba Krogzeme-Mosgorda

vadošā pētniece,
Dr. philol.
baiba.krogzeme@lulfmi.lv

Justīne
Jaudzema

Justīne Jaudzema

asistente,
B. art.

Toms Ķencis

Toms Ķencis

pētnieks,
Dr. philos.
toms.kencis@lulfmi.lv

Anna Laganovska

Anna Laganovska

tehniskā asistente

Sandis Laime

Sandis Laime

pētnieks,
Dr. philol.
sandis.laime@lulfmi.lv

Aigars Lielbārdis

Aigars Lielbārdis

pētnieks,
Dr. philol.
aigars.lielbardis@lulfmi.lv

Elga Melne

Elga Melne

pētniece,
Mg. philol.
elga.melne@lulfmi.lv

Gatis Ozoliņš

Gatis Ozoliņš

pētnieks,
Dr. philol.
gatis.ozolins@lulfmi.lv

Guntis Pakalns

Guntis Pakalns

pētnieks,
Dr. philol.
guntis.pakalns@lulfmi.lv

Kristīne Pokratniece

Kristīne Pokratniece

asistente,
Mag. philol.

Aldis Pūtelis

Aldis Pūtelis

zinātniskais asistents,
Mg. philol.
aldis.putelis@lulfmi.lv

Beatrise Reidzāne

Beatrise Reidzāne

pētniece,
Dr. hab. philol.
beatrise.reidzane@lulfmi.lv

Sanita Reinsone

Sanita Reinsone

vadošā pētniece,
Dr. philol.
sanita.reinsone@lulfmi.lv

Una Smilgaine

Una Smilgaine

pētniece,
Dr. philol.
una.smilgaine@lulfmi.lv

Ieva Tihovska

Ieva Tihovska

pētniece,
Dr. art.
ieva.tihovska@lulfmi.lv

Antra Upeniece

Antra Upeniece

asistente,
B. philol.

Digne Ūdre

Digne Ūdre

zinātniskā asistente,
B. ed., B. art.

Anita Vaivade

Anita Vaivade

pētniece,
Dr. art.
anita.vaivade@lulfmi.lv

Māra Vīksna

Māra Vīksna

pētniece, fondu glabātāja,
Dr. philol. h. c.
mara.viksna@lulfmi.lv

Elvīra Žvarte

Elvīra Žvarte

asistente,
B. art.

Pēdējo reizi labots: 08.02.2017 16:11:35