EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

LFK darbinieki


Rita Grīnvalde


LFK vadītāja, vadošā pētniece
Dr. philol.
rita.grinvalde [at] lulfmi.lv


Zaiga Birste

asistente


Ilze Cepurniece


asistente,
B. art.


Elīna Gailīte


zinātniskā asistente,
Mg. hist.
elina.gailite [at] lulfmi.lv


Elīza Paula Graudiņa

asistente


Nils Graustiņš

IT speciālists,
nilsgraustins [at] gmail.com


Krišs Grunte

asistents


Justīne Jaudzema

zinātniskā asistente,
Mg. art.
justine.jaudzema [at] lulfmi.lv


Arta Krūze

zinātniskā asistente,
Mg. philol.
arta.kruze [at] lulfmi.lv


Toms Ķencis

pētnieks,
Dr. philos.
toms.kencis [at] lulfmi.lv


Sandis Laime

pētnieks,
Dr. philol.
sandis.laime [at] lulfmi.lv


Aigars Lielbārdis

pētnieks, audiovizuālā arhīva pārzinis,
Dr. philol.
aigars.lielbardis [at] lulfmi.lv


Ilze Ļaksa-Timinska

zinātniskā asistente,
Mg. philol.
ilze.laksa-timinska [at] lulfmi.lv


Vivita Mackus

asistente


Elga Melne

pētniece,
Mg. philol.
elga.melne [at] lulfmi.lv


Paula Ozoliņa

asistente


Gatis Ozoliņš

pētnieks,
Dr. philol.
gatis.ozolins [at] lulfmi.lv


Solveiga Ozolniece

asistente,
Bc. philol.


Guntis Pakalns

pētnieks,
Dr. philol.
guntis.pakalns [at] lulfmi.lv


Ginta Pērle-Sīle

pētniece,
Mg. philol.
ginta.perle [at] lulfmi.lv


Beatrise Reidzāne

Beatrise Reidzāne

pētniece,
Dr. hab. philol.
beatrise.reidzane [at] lulfmi.lv


Sanita Reinsone

Sanita Reinsone

vadošā pētniece,
Dr. philol.
sanita.reinsone [at] lulfmi.lv


Dārta Letīcija Slavika

asistente


Una Smilgaine

Una Smilgaine

pētniece,
Dr. philol.
una.smilgaine [at] lulfmi.lv


Antra Upeniece

asistente,
Mg. sc.
antra.upeniece [at] lulfmi.lv


Digne Ūdre

pētniece,
Mg. art.
digne.udre [at] lulfmi.lv


Māra Vīksna

Māra Vīksna

pētniece, fondu glabātāja,
Dr. philol. h. c.
mara.viksna [at] lulfmi.lv


Ieva Vīvere (Tihovska)

pētniece,
Dr. art.
ieva.vivere [at] lulfmi.lv


Elvīra Žvarte

Elvīra Žvarte

zinātniskā asistente,
Mg. sc. soc.
elvira.zvarte [at] lulfmi.lvIn memoriam

Baiba Krogzeme-Mosgorda

vadošā pētniece,
Dr. philol.

Pēdējo reizi labots: 09.06.2022 21:26:12