EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

Ērģemes izloksnes vārdnīca, 2

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts
Pases Nr. LFK LV KAG 090 1978
Numurs LFK 00994