EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Lihgo dzeesmas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Laikmets
Apraksts Lihgo dzeesmas. (1934). Rīga: Laikmets.
Pases Nr. LFK GG LIGO 330 1934
Numurs LFK 00957