EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Lihgo dzeesmas

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Laikmets
Apraksts Lihgo dzeesmas. (1934). Rīga: Laikmets.
Pases Nr. LFK GG LIGO 330 1934
Numurs LFK 00957