EN in English

Kurls un mēms, bet rēķinus ved. (LFK 1001, 493)

Līgotnes

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Universitāte
Apraksts Kalniņa, D. (Sast.). (2000). Līgotnes. Rīga: LU.
Pases Nr. LFK GG LIGOTN 335 2000
Numurs LFK 00952