EN in English

Ko tu grabi kā vecs kažoks. (LFK 567, 1055)

Jahņa deenas lihgo dzeesmas: citu pee citas salizis Jahņu behrns

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Jānis Āboliņš
Apraksts Jahņa deenas lihgo dzeesmas: citu pee citas salizis Jahņu behrns. (b.g.). Rīga: Jānis Āboliņš.
Pases Nr. LFK GG JAHN 214
Numurs LFK 00951