EN in English

Laimīga ir tā dieniņa, kuru var vieglāk pavadīt. (LFK 585, 155)

Lihgo, Lihgo: Lihgo dzeesmu krahjums, 1

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Saule
Apraksts Lidwans, A. (1924). Lihgo, lihgo!: lihgo dzeesmu krahjums, 1. Rīga: Saule.
Pases Nr. LFK GG LID 090 1924
Numurs LFK 00948