EN in English

Kas daudz gryb zynuot, tys daudz gryb maluot. (LFK 508, 3592)

Pavasara grāmata

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs
Apraksts Mellēna, M. Muktupāvels, V., Spīčs, E. (1992). Pavasara grāmata: eksperimentālais mācību līdzeklis folklorā sākumskolai. Rīga: b.i.. 223 lpp.
Pases Nr. LFK GG MELLE 424 1992
Numurs LFK 00940