EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

Laidīsim rudenī: no Miķeļiem līdz Mārtiņiem: latviešu tautasdziesmas, mīklas un ticējumi

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Bērnu fonda SAU "Kamene"
Apraksts Vīksna, M. (sast.). (1990). Laidīsim rudenī: no Miķeļiem līdz Mārtiņiem: latviešu tautasdziesmas, mīklas un ticējumi. Rīga: Latvijas Bērnu fonda SAU "Kamene". [24] lpp.
Pases Nr. LFK GG LAID 242 1990
Numurs LFK 00935