EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Jāņi latviešu Literatūrā

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Stoholma
Izdevējs Stokholmas Universitāte
Apraksts Rūķe-Draviņa, V. (1978). Jāņi latviešu literatūrā. Stoholma: Stokholmas Universitāte.
Pases Nr. LFK GG RUK 390 1978
Numurs LFK 00932