EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Baltās pēdas

Lasītavas grāmatas
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Garā pupa
Apraksts Kovaļenko, S., Tretjakovs, A. (sak.). (2002). Baltās pēdas: Ludzas rajona teikas, leģendas, nostāsti. Rīga: Garā pupa. 234, [1] lpp.
Pases Nr. LFK NF BALT 400 2002
Numurs LFK 00093