EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Veronika Stabiņa dzimusi Makuža: dzīvesstāsts 1916 - 2011

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts Stabiņa, R. (Sak.). (2016). Veronika Stabiņa dzimusi Makuža: dzīvesstāsts 1916 - 2011. B.v.: B.i.
Pases Nr. LFK Bio VERONI 665 2016
Numurs LFK 00895