EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Latviešu masku gājieni

Lasītavas grāmatas
Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Jansons, J. A. (2010). Latviešu masku gājieni: Eksperimentāls pētījums ar pamatojumu salīdzinošajā etnogrāfijā un etnoloģijā. Rīga: Zinātne. 383 lpp.
Pases Nr. LFK FB JANSON 606 2010
Numurs LFK 00090