EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Mūža rīts un darba diena: atmiņu grāmata

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Mineapole
Izdevējs Sējējs
Apraksts Bērziņš, L. (1954). Mūža rīts un darba diena: atmiņu grāmata. Mineapole: Sējējs.
Pases Nr. LFK Bio BERZIN 777 1954
Numurs LFK 00888