EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Sofija Dravniece: atmiņas

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Mežaustere
Izdevējs Kubalu skolas-muzejs
Apraksts Dravniece, S. (1996). Sofija Dravniece: atmiņas. Mežaustere: Kubalu skolas-muzejs.
Pases Nr. LFK Bio DRAV 170 1996
Numurs LFK 00885