EN in English

Pār laipu iedams, neskaties zvaigznēs. (LFK 114, 352)

Mahzitajs Augusts Bielensteins

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Jonk-Polievski
Apraksts Hillner, G. (1907). Mahzitajs Augusts Bielensteins: latweechu walodas pehtitajs. Rīga: Jonk-Polievski.
Pases Nr. LFK Bio HILLN 310 1907
Numurs LFK 00881