EN in English

Negriezi citiem rīkstes, lai pats netiktu pērts. (LFK 556, 8465)

Ma akūb sīnda vizzō, tūrska!

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Līvō Kultūr sidām
Apraksts Ernštreits, V. (Sast.). (1998). Es viltīgāks par tevi, menca!: lībiešu dzejas izlase. Rīga: Līvō Kultūr sidām.
Pases Nr. LFK LibF MA 001 1998
Numurs LFK 00876