EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Lībiešu gadagrāmata 2007

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts
Apraksts Šuvcāne, V. M. (Sast.). (2007). Lībiešu gadagrāmata 2007. Rīga: Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts.
Pases Nr. LFK LibF LIBIg 030 2007
Numurs LFK 00870