EN in English

Ko līdz lieli gurķi kad tukši vidi. (LFK 997, 8014)

Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Grudule, M. (2017). Latviešu dzejas sākotne 16. un 17. gadsimtā kultūrvēsturiskos kontekstos. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK LT GRUD 831 2017
Numurs LFK 00863