EN in English

Kad jaunībā izpriecāsies, tad būs vecumā ko atminēt. (LFK 116, 12407)

Poētika tuvplānā

Lasītavas grāmatas

Autori        
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Kalniņa, I. E. (Sast.). (2017). Poētika tuvplānā: viena dzejoļa analīzes antoloģija. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK LT POETI 106 2017
Numurs LFK 00862