EN in English

Nieciņš ar nieciņu iztaisa sieciņu. (LFK 1552, 23882)

Ērģemes izloksnes vārdnīca, 1

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Kagaine, E., Raģe, S. (1977). Ērģemes izloksnes vārdnīca, 1. Rīga: Zinātne.
Pases Nr. LFK LV KAG 090 1977
Numurs LFK 00820
Dāvinatājs Krontāle, Ildze;