EN in English

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. (LFK 1696, 5872)

Letonica, 34

Lasītavas grāmatas
Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Daija, P. (Red.). (2017). Letonica, 34. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK TP LETO 795 2017-34
Numurs LFK 00789