EN in English

Lai katris savu durvu priekšu slauka, tad katra vieta būs jo jauka. (LFK 1459, 330)

Aizputnieku stāsti par ebrejiem : tradīciju burtnīca

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs SERDE
Apraksts Treija, R. (red.). (2008). Aizputnieku stāsti par ebrejiem: tradīciju burtnīca. Rīga: Starpnozaru mākslas grupa "SERDE". 48 lpp.
Pases Nr. LFK TB AIZP 840 2008
Numurs LFK 00728