EN in English

Negriezi citiem rīkstes, lai pats netiktu pērts. (LFK 556, 8465)

Psalmu dziedāšana Latgalē

Lasītavas grāmatas

Autori
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs LU LFMI
Apraksts Lielbārdis, A., Boiko, M. (2012). Psalmu dziedāšana Latgalē. Rīga: LU LFMI.
Pases Nr. LFK LF PS 001 2012
Numurs LFK 00726
Dāvinatāji Reinsone, Sanita; Rožkalne, Anita; Lielbārdis, Aigars