EN in English

Negriezi citiem rīkstes, lai pats netiktu pērts. (LFK 556, 8465)

Latgaļu parunas un sokomvōrdi

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rēzekne
Izdevējs Latgales Kultūras centrs
Apraksts Opincāne, B. (sak.). (2000). Latgaļu parunas un sokomvōrdi. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevums. 86 lpp.
Pases Nr. LFK LF LATGAL 767 2000
Numurs LFK 00722