EN in English

Ūdens kaļ, ūdens maļ, ūdens lielas lietas dar. (LFK 1696, 6236)

Īdzer ols, lai bāduom ira gols!

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Raudava
Apraksts Cibuļs, J., Korkla, A. (2015). Īdzer ols, lai bāduom ira gols!. Rīga: Raudava. 159 lpp.
Pases Nr. LFK LF CIBU 155 2015
Numurs LFK 00717