EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Latviešu tautasdziesmu verbu semantiskā analīze: diplomdarbs

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Universitāte
Apraksts Vīksna, M. (1971). Latviešu tautasdziesmu verbu semantiskā analīze: diplomdarbs. Rīga: Latvijas Universitāte.
Pases Nr. LFK D VIKSN 392 1971
Numurs LFK 00714