EN in English

Laba slava ir krāšņāka nekā liela bagātība. (LFK 1376, 2647)

Nemateriālā kultūras mantojuma konceptualizācija tiesībās

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Kultūras akadēmija
Apraksts Vaivade, A. (2011). Nemateriālā kultūras mantojuma konceptualizācija tiesībās: promocijas darbs mākslas doktora zinātniskā grāda (Dr.art.) iegūšanai apakšnozarē "Kultūras teorija". Rīga: Kultūras akadēmija.
Pases Nr. LFK D VAIV 184 2011
Numurs LFK 00713