EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Folkloras motīvi un tēli mūsdienu latviešu dzejā (latviešu literatūra) : disertācija filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts
Pases Nr. LFK D STIK 457 1988
Numurs LFK 00708