EN in English

Ar zīda diegu nevar rupju maisu lāpīt. (LFK 231, 4945)

Dzīvnieki latviešu folklorā: mītiski maģiskais aspekts (pēc latviešu tautasdziesmu un mūsdienu folkloras materiāliem) : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai folkloristikas zinātnes nozarē latviešu folkloristikas apakšnozarē

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts
Pases Nr. LFK D STAU 190 2011
Numurs LFK 00707