EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

Raganu tradīcija Ziemeļaustrumu Latvijā : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai folkloristikas zinātnes nozarē latviešu mitoloģijas apakšnozarē

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts
Pases Nr. LFK D LAIME 253 2011
Numurs LFK 00700