EN in English

Atzīties par vainīgu, tā nav vājība, bet stipruma zīme. (LFK 527, 36848)

Raganu tradīcija Ziemeļaustrumu Latvijā : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai folkloristikas zinātnes nozarē latviešu mitoloģijas apakšnozarē

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts
Pases Nr. LFK D LAIME 253 2011
Numurs LFK 00700