EN in English

Pieliec pats roku, tad darbs veiksies un būs maize. (LFK 1279, 2179)

Krišjānis Barons

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas PSR zinātņu akadēmijas izdevniecība
Apraksts Arājs, K. (Sast.). (1960). Krišjānis Barons. Rīga: Latvijas PSR zinātņu akadēmijas izdevniecība.
Pases Nr. LFK Bio KRIS 620 1960
Numurs LFK 00070