EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Latviešu agrāri kalendāro dziesmu cikli salīdzinošās analīzes skatījumā (latviešu un krievu folkloras materiālā) : disertācijas filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts
Pases Nr. LFK D DARBI 624 1973
Numurs LFK 00689