EN in English

Kurls un mēms, bet rēķinus ved. (LFK 1001, 493)

Apmaldīšanās stāsti: priekšstati, interpretācija, stāstījumu poētika : promocijas darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai folkloristikas zinātnes nozarē, latviešu folkloristikas apakšnozarē

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts
Pases Nr. LFK D BERZIN 777 2012
Numurs LFK 00686