EN in English

Reits gudruoks par vokoru. (LFK 508, 1454)

Latviešu tautas mīklu pētīšanas jautājumi

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Latvijas Universitāte
Apraksts Ancelāne, A. (1956). Latviešu tautas mīklu pētīšanas jautājumi: Disertācija filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai. Rīga: Latvijas Universitāte.
Pases Nr. LFK D ANCELA 095 1956
Numurs LFK 00683