EN in English

Vecam zirgam niķus neizdzīsi. (LFK 1600, 7868)

Dažas latviešu sadzīves pasaku mākslinieciskās izveides problēmas : disertācija filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts
Pases Nr. LFK D AMBAI 213 1958
Numurs LFK 00682