EN in English

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. (LFK 1696, 5872)

Dievturu Vēstnesis: trīsmēnešraksts latvietībai

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs
Apraksts Dievturu Vēstnesis: trīsmēnešraksts latvietībai. (1989). Rīga: B.i.
Pases Nr. LFK Diev DIEVT 368 1989
Numurs LFK 00665