EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

1896. Latviešu etnogrāfiskā izstāde = 1896. Latvian ethnographic exhibition

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Neputns
Apraksts Stinkule, S. (sast.). (2016). 1896. Latviešu etnogrāfiskā izstāde. Rīga: Neputns. 574 lpp.
Pases Nr. LFK Et TUKST 205 2016
Numurs LFK 00620
Dāvinatāji Vērdiņš, Kārlis; Ozoliņš, Jānis