EN in English

Ļaužu mīlestība ir labāka nekā sudrabs un zelts. (LFK 1696, 5872)

Masku grāmata

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Avots
Apraksts Začeste, M. (Sast.). (1993). Masku grāmata. Rīga: Avots. 159 lpp.
Pases Nr. LFK Et MASK 760 1993
Numurs LFK 00608