EN in English

Vissaldākam riekstam mēdz būt viscietākā čaumala. (LFK 215, 962)

Этнография Северной Азии

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta Новосибирск
Izdevējs Наука
Apraksts Пелух, Г. И., Тошакова, Е. М. (Ред.). (1980). Этнография Северной Азии.Новосибирск: Наука.
Pases Nr. LFK Et ETNO 650 1980
Numurs LFK 00595