EN in English

Ziepes gan melnas, bet nomazgā baltu. (LFK 556, 10765)

Austrumbaltijas dzelzs laikmeta pētījumi: rakstu krājums

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Nordik
Apraksts Jākobsons, F. (1999). Austrumbaltijas dzelzs laikmeta pētījumi. Rīga: Nordik. 95 lpp.
Pases Nr. LFK Ar JAKOBSON 336 1999
Numurs LFK 00572