EN in English

Slimiem vajaga ārsta, bet veseliem darba. (LFK 1493, 3463)

Dseesmu pagalms: dseesmu krahjums jaukteem un wihru koreem

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs P. Behrziņa apgahdeens
Apraksts Straume, J. (1902). Dseesmu pagalms: dseesmu krahjums jaukteem un wihru koreem. Riga: P. Behrziņa apgahdeens. 216 lpp.
Pases Nr. LFK Em STRAUME 691 1902
Numurs LFK 00512