EN in English

Ne viss der ēst, ne viss der runāt. (LFK 1472, 2265)

Dseesmu pagalms: dseesmu krahjums jaukteem un wihru koreem

Lasītavas grāmatas
Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs P. Behrziņa apgahdeens
Apraksts Straume, J. (1902). Dseesmu pagalms: dseesmu krahjums jaukteem un wihru koreem. Riga: P. Behrziņa apgahdeens. 216 lpp.
Pases Nr. LFK Em STRAUME 691 1902
Numurs LFK 00512