EN in English

Kas nu debesīs ar slotas kātu iejājis. (LFK 1459, 4172)

Vēju grāmata: Par vēju dabā un cilvēka dzīvē

Lasītavas grāmatas

Autors  
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zvaigzne ABC
Apraksts Olupe, E. (2022). Vēju grāmata: Par vēju dabā un cilvēka dzīvē. Rīga: Zvaigzne ABC.
Pases Nr. LFK Np OL 820 2022
Numurs LFK 05043
Dāvinatājs Zvaigzne ABC;