EN in English

Kam grēku daudz, tam spilvens ciets. (LFK 1573, 711)

Kāzu paražas Latgalē

Lasītavas grāmatas

Autors
Gads
Izdošanas vieta Rīga
Izdevējs Zinātne
Apraksts Tihovskis, H. (1993). Kāzu paražas Latgalē. Rīga: Zinātne. 117, [2] lpp.
Pases Nr. LFK PLF TIHOV 267 1993, LFK LF TIHOV 267 1993
Numurs LFK 00050