EN in English

Kad pelīte paēdusi, tad graudiņš ir rūgts. (LFK 1242, 391)

Proverbium, 2

Lasītavas grāmatas

Gads
Izdošanas vieta
Izdevējs
Apraksts Elzas Kokares fonds
Pases Nr. LFK TP PR 880 1965-2
Numurs LFK 02296
Dāvinatājs Bula, Dace;